Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12lx -- Det viktigaste tågarbetet, 2005-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-25
Tågkilometer:
1000 junakilometriä
Bruttotonkilometer:
milj. brutto-tkm
Dragna bruttotonkilometer:
milj. vedettyä brutto-tkm
Vagnaxelkilometer:
milj. vaunuakseli-km
2020-08-27
Statistikcentralen, järnvägsstatistik
001_12lx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Ensamma lok medräknade i godstrafiktåg bruttotonkilometer.

Tågslag

Tågslag

Uppgifter

Tågkilometer

Tågkilometer

Bruttotonkilometer

Bruttotonkilometer

Dragna bruttotonkilometer

Dragna bruttotonkilometer

Vagnaxelkilometer

Vagnaxelkilometer