Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12m3 -- Bruttotonkilometer och medeltågvikter (inklusive lok) per dragfordons- och tågslag, 2011-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-25
Bruttotonkilometer:
milj. brutto-tkm
Medeltågvikt:
Ton
2020-08-27
Statistikcentralen, järnvägsstatistik
001_12m3_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Dragna av lok , Diesellok ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Persontrafik totalt , Fjärrtrafikens tåg ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Bruttotonkilometrarna i närtrafiken är fr.o.m. år 2020 inte helt jämförbara med siffrorna från tidigare år.

Dragfordonsslag

Dragfordonsslag

Typ av tåg

Typ av tåg

Uppgifter

Bruttotonkilometer

Bruttotonkilometer

Medeltågvikt

Medeltågvikt