Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12m4 -- Tågtrafikens energiförbrukning, 1983-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-25
Energiförbrukning sammanlagt, petajoule:
petajoule
Elektricitet förbrukning, milj. kWh:
milj. kWh
Elektricitet förbrukning, petajoule:
petajoule
Lätt brännolja, milj. liter:
milj. litraa
Lätt brännolja, petajoule:
petajoule
2020-08-27
Statistikcentralen, järnvägsstatistik
001_12m4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1983 , 1984 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 40

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Energiförbrukning sammanlagt, petajoule

Energiförbrukning sammanlagt, petajoule

Elektricitet förbrukning, milj. kWh

Elektricitet förbrukning, milj. kWh

Elektricitet förbrukning, petajoule

Elektricitet förbrukning, petajoule

Lätt brännolja, milj. liter

Lätt brännolja, milj. liter

Lätt brännolja, petajoule

Lätt brännolja, petajoule