Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12m5 -- Persontrafik enligt trafikslag, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-25
Antal resor i persontrafiken (1000 resor):
Antal
Personkilometer (milj. pkm):
Miljoner personkilometer
Resans medellängd:
kilometri
2020-08-27
Statistikcentralen, järnvägsstatistik
001_12m5_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Antal resor i persontrafiken (1000 resor)

Antal resor i persontrafiken (1000 resor)

Personkilometer (milj. pkm)

Personkilometer (milj. pkm)