Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12md -- Historisk översikt, 1862-2022

Välj variabler

Ja
2023-08-25
Banlängd totalt:
kilometri
Spårlängd totalt:
kilometri
Ånglok:
Antal
Diesellok:
Antal
Dieselmotorvagnar och rälsbussar:
Antal
Elmotorvagnar:
Antal
Ellok:
Antal
Smådragfordon:
Antal
Vagnar i persontrafik:
Antal
Vagnar i godstrafik:
Antal
I huvudsysslor anställda:
Antal
I bisysslor anställda:
Antal
Antal resor i persontrafiken (1000 resor):
Antal
Personkilometer (1000 pkm):
Personkilometer
Godsets vikt (1000 t):
Tusen ton
Tonkilometer (1000 tkm):
Tonkilometer
2020-08-27
Statistikcentralen, järnvägsstatistik
001_12md_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Banlängd totalt , Spårlängd totalt , Ånglok ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1862 , 1870 , 1880 ,

Valda 1 Totalt 52

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Banlängd totalt

Banlängd

Spårlängd totalt

Spårlängd

Ånglok

Ånglok

Diesellok

Diesellok

Dieselmotorvagnar och rälsbussar

Dieselmotorvagnar och rälsbussar

Elmotorvagnar

Elmotorvagnar

Ellok

Ellok

Smådragfordon

Smådragfordon

Vagnar i persontrafik

Vagnar i persontrafik

Vagnar i godstrafik

Vagnar i godstrafik

I huvudsysslor anställda

I huvudsysslor anställda

I bisysslor anställda

I bisysslor anställda

Antal resor i persontrafiken (1000 resor)

Antal resor i persontrafiken (1000 resor)

Personkilometer (1000 pkm)

Personkilometer (1000 pkm)

Godsets vikt (1000 t)

Godsets vikt (1000 t)

Tonkilometer (1000 tkm)

Tonkilometer (1000 tkm)