Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ra -- Persontrafik enligt kvartal, 2011Q1-2023Q2

Välj variabler

Ja
2023-09-27
Antal resor i persontrafiken (1000 resor):
Antal
Personkilometer (milj. pkm):
Miljoner personkilometer
2023-12-28
2020-06-30
Statistikcentralen, järnvägsstatistik
001_12ra_2023q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011Q1 , 2011Q2 , 2011Q3 ,

Valda 1 Totalt 50

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Uppgifter

Antal resor i persontrafiken (1000 resor)

Antal resor i persontrafiken (1000 resor)

Personkilometer (milj. pkm)

Personkilometer (milj. pkm)