Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11sr -- Elproduktion, 1960-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23449 Ändrad senast: 20221220 08.00

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2021 (62)
  2. Produktion/Anskaffning: Vattenkraft, Vindkraft, Solkraft, Kärnkraft, ..., EL KONSUMTION TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, (3)


 2. 12a3 -- Bränslen av el- och värmeproduktion i Finland, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14179 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. Bränsle, TJ: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., BRÄNSLEFÖRBRUKNING INOM EL- OCH VÄRMEPRODUKTIONEN TOTALT (13)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  3. Uppgifter: Mängd, TJ, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, (3)


 3. 12b4 -- Elproduktion av energikällor och totalkonsumtion, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20454 Ändrad senast: 20221220 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Elproduktion och konsumtion, GWh: KÄRNKRAFT, Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), ..., TOTALT KONSUMTIONEN AV EL (20)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, Andel av totalproduktion, %, (4)


 4. 12b7 -- Produktion av fjärrvärme i Finland, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13850 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Produktion av fjärrvärme, GWh: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV FJÄRRVÄRME TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalproduktion, %, (3)


 5. 12b8 -- Produktion av industrivärme i Finland, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14034 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Produktion av industrivärme, GWh: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV INDUSTRIVÄRME TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalproduktion, %, (3)


 6. 13ir -- El- och värmeproduktion och bränslen efter produktionsform, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15563 Ändrad senast: 20221220 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Produktion av el och värme och bränslen efter produktionssätt: Separat produktion av el, Vattenkraft, Separat elproduktion, Vindkraft, Separat produktion av el, Solenergi, Separat elproduktion, Kärnkraft, ..., TOTALT PRODUKTION OCH NETTOIMPORT (11)
  3. Uppgifter: Elproduktion, GWh, Fjärrvärmeproduktion, GWh, Industriell värmeproduktion, GWh, Använt bränsle 1), TJ, (4)


 7. 13j5 -- El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29521 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Produktion av el och värme efter produktionssätt och bränsle: Kondenserande kraftproduktion 1), Kombinerad värme och kraft 6), Separat värmeproduktion 7), TOTALT, (4)
  3. Bränsledistribution: Olja, Kol, Naturgas, Andra fossila 2) 3), ..., TOTALT (11)
  4. Uppgifter: Elproduktion, GWh, Fjärrvärmeproduktion, GWh, Industriell värmeproduktion, GWh, Använt bränsle, GWh, Använt bränsle , TJ (5)