Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11sr -- Elproduktion, 1960-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23449 Ändrad senast: 20221220 08.00

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2021 (62)
  2. Produktion/Anskaffning: Vattenkraft, Vindkraft, Solkraft, Kärnkraft, ..., EL KONSUMTION TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, (3)


 2. 12a3 -- Bränslen av el- och värmeproduktion i Finland, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14179 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. Bränsle, TJ: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., BRÄNSLEFÖRBRUKNING INOM EL- OCH VÄRMEPRODUKTIONEN TOTALT (13)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  3. Uppgifter: Mängd, TJ, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, (3)


 3. 12b4 -- Elproduktion av energikällor och totalkonsumtion, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20454 Ändrad senast: 20221220 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Elproduktion och konsumtion, GWh: KÄRNKRAFT, Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), ..., TOTALT KONSUMTIONEN AV EL (20)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalkonsumtion %, Andel av totalproduktion, %, (4)


 4. 12b7 -- Produktion av fjärrvärme i Finland, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13850 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Produktion av fjärrvärme, GWh: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV FJÄRRVÄRME TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalproduktion, %, (3)


 5. 12b8 -- Produktion av industrivärme i Finland, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14034 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Produktion av industrivärme, GWh: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV INDUSTRIVÄRME TOTALT (13)
  3. Uppgifter: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel av totalproduktion, %, (3)


 6. 13ir -- El- och värmeproduktion och bränslen efter produktionsform, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15563 Ändrad senast: 20221220 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Produktion av el och värme och bränslen efter produktionssätt: Separat produktion av el, Vattenkraft, Separat elproduktion, Vindkraft, Separat produktion av el, Solenergi, Separat elproduktion, Kärnkraft, ..., TOTALT PRODUKTION OCH NETTOIMPORT (11)
  3. Uppgifter: Elproduktion, GWh, Fjärrvärmeproduktion, GWh, Industriell värmeproduktion, GWh, Använt bränsle 1), TJ, (4)


 7. 13j5 -- El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle, 2010-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29521 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Produktion av el och värme efter produktionssätt och bränsle: Kondenserande kraftproduktion 1), Kombinerad värme och kraft 6), Separat värmeproduktion 7), TOTALT, (4)
  3. Bränsledistribution: Olja, Kol, Naturgas, Andra fossila 2) 3), ..., TOTALT (11)
  4. Uppgifter: Elproduktion, GWh, Fjärrvärmeproduktion, GWh, Industriell värmeproduktion, GWh, Använt bränsle, GWh, Använt bränsle , TJ (5)