Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12qp -- Resor med övernattningar efter typ av resa, 1991-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9855 Ändrad senast: 20230419 08.00

  1. Restyp: RESOR TOTALT, Fritidsresor, Tjänsteresor, INRIKESRESOR TOTALT, ..., Tjänstekryssningar utomlands, övernattning bara ombord (12)
  2. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  3. Uppgifter: Resor med övernattningar, antal i tusen, (1)


 2. 133e -- Resor med övernattningar årligen efter kön, åldersgrupp och bostadsområde, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 826403 Ändrad senast: 20230419 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, Kryssning, (4)
  4. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Åldersgrupp: Totalt, 15 - 24, 25 - 64, 65 - 84, (4)
  7. Bostadsregion: HELA LANDET, SA3 Västra Finland, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  8. Uppgifter: Resor med övernattningar, antal i tusen, Förändring av resor, %, Övernattningar, antal i tusen, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 3. 13fa -- Resor med övernattningar efter reslängd, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1062268 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, Kryssning, (4)
  4. Resans längd: Totalt, 1 - 3 nätter, Över 3 nätter, (3)
  5. Färdmedel: Totalt, Bil, Flygplan, Tåg, ..., Annat (7)
  6. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  7. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  8. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 4. 13fi -- Fritidsresor med övernattningar inom landet, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81324 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. Resans destinationregion: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, (3)
  3. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Median reslängd, nätter (6)


 5. 13gp -- Utlandsresor efter destinationsland, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 520950 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  2. Destinationsområde: TOTALT, NORDEN, RYSSLAND OCH BALTIKUM, ÖST- OCH VÄSTEUROPA, ..., Förenta Staterna (USA) (32)
  3. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Utrikesrestyp: Totalt, Övernattning i destinationslandet, Kryssning, övernattning bara ombord, Dagsresa eller -kryssning, (4)
  6. Uppgifter: Resor, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 6. 13h2 -- Fritidsresor med övernattningar inom landet efter destinationskommun, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 394334 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, (3)
  3. Resans destinationskommun: HELA LANDET, Alajärvi, Alavus, Asikkala, ..., Äänekoski (108)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Median reslängd, nätter (6)


 7. 13h3 -- Nätter efter inkvarteringstyp, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77076 Ändrad senast: 20230622 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Resans längd: Totalt, 1 - 3 nätter, Över 3 nätter, (3)
  4. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  5. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  6. Uppgifter: Övernattningar, tusen övernattningar, Nätter på hotell, tusen övernattningar, Nätter på campingplatser, tusen övernattningar, Nätter i hyrda stugor, tusen övernattningar, ..., Nätter på båt eller på tåg, tusen övernattningar (9)


 8. 13mn -- Dagsresor inom landet efter destinationslandskap, 2018 och 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10615 Ändrad senast: 20220512 08.00

  1. Resans destinationregion: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. År: 2018, 2021, (2)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Uppgifter: Resor, antal i tusen, (1)


 9. 13q6 -- Utlandsresor, månadsvis, 2012M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73768 Ändrad senast: 20230921 08.00

  1. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  2. Utrikesrestyp: Totalt, Övernattning i destinationslandet, Kryssning, övernattning bara ombord, Dagsresa eller -kryssning, (4)
  3. Månad: 2012M01, 2012M02, 2012M03, 2012M04, ..., 2023M07 (139)
  4. Uppgifter: Resor, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 10. 13q8 -- Resor med övernattningar inom landet, månadsvis, 2012M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52203 Ändrad senast: 20230921 08.00

  1. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  2. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, (3)
  3. Månad: 2012M01, 2012M02, 2012M03, 2012M04, ..., 2023M07 (139)
  4. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Median reslängd, nätter (6)


 11. 13q9 -- Nätter efter inkvarteringstyp och månad, 2012M01-2023M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83756 Ändrad senast: 20230921 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Månad: 2012M01, 2012M02, 2012M03, 2012M04, ..., 2023M07 (139)
  4. Uppgifter: Övernattningar, tusen övernattningar, Nätter på hotell, tusen övernattningar, Nätter på campingplatser, tusen övernattningar, Nätter i hyrda stugor, tusen övernattningar, ..., Nätter på båt eller på tåg, tusen övernattningar (9)


 12. 13yi -- Befolkningsandel som gjort olika typer av resor, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 441042 Ändrad senast: 20230419 08.00

  1. Bostadsregion: HELA LANDET, SA3 Västra Finland, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  2. Hushållstyp: Hushåll totalt, Ensamboende, Tvåpersonershushåll, Trepersonershushåll eller större, (4)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Grundskolnivå, Andra stadiet, Högskolnivå, (4)
  4. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  5. Åldersgrupp: Totalt, 15 - 24, 25 - 64, 65 - 84, (4)
  6. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Andelen personer som gjort fritidsresor till utlandet, %, Andelen personer som rest på kryssningsresa, %, Andelen personer som gjort dagsresor till utlandet, %, Andelen personer som gjort fritidsresor i Finland, %, ..., Andelen personer som gjort tjänsteresor i Finland, % (10)