Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12qp -- Resor med övernattningar efter typ av resa, 1991-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9947 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Restyp: RESOR TOTALT, Fritidsresor, Tjänsteresor, INRIKESRESOR TOTALT, ..., Tjänstekryssningar utomlands, övernattning bara ombord (12)
  2. År: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2023 (33)
  3. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, (1)


 2. 133e -- Resor med övernattningar årligen efter kön, åldersgrupp och bostadsområde, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 900222 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, Kryssning, (4)
  4. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Åldersgrupp: Totalt, 15 - 24, 25 - 64, 65 - 84, (4)
  7. Bostadsregion: HELA LANDET, SA3 Västra Finland, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  8. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 3. 13fa -- Resor med övernattningar efter reslängd, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1063397 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, Kryssning, (4)
  4. Resans längd: Totalt, 1 - 3 nätter, Över 3 nätter, (3)
  5. Färdmedel: Totalt, Bil, Flygplan, Tåg, ..., Annat (7)
  6. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  7. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  8. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 4. 13fi -- Fritidsresor med övernattningar inom landet, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81199 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resans destinationregion: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, (3)
  3. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Median reslängd, nätter (6)


 5. 13gp -- Utlandsresor efter destinationsland, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 520049 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  2. Destinationsområde: TOTALT, NORDEN, RYSSLAND OCH BALTIKUM, ÖST- OCH VÄSTEUROPA, ..., Förenta Staterna (USA) (32)
  3. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Utrikesrestyp: Totalt, Övernattning i destinationslandet, Kryssning, övernattning bara ombord, Dagsresa eller -kryssning, (4)
  6. Uppgifter: Resor, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 6. 13h2 -- Fritidsresor med övernattningar inom landet efter destinationskommun, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 397555 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  2. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, (3)
  3. Resans destinationskommun: HELA LANDET, Alajärvi, Alavus, Asikkala, ..., Äänekoski (109)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Median reslängd, nätter (6)


 7. 13h3 -- Nätter efter inkvarteringstyp, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 77504 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Resans längd: Totalt, 1 - 3 nätter, Över 3 nätter, (3)
  4. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  5. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  6. Uppgifter: Övernattningar, tusen övernattningar, Nätter på hotell, tusen övernattningar, Nätter på campingplatser, tusen övernattningar, Nätter i hyrda stugor, tusen övernattningar, ..., Nätter på båt eller på tåg, tusen övernattningar (9)


 8. 13mn -- Dagsresor inom landet efter destinationslandskap, 2018 och 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10615 Ändrad senast: 20220512 08.00

  1. Resans destinationregion: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. År: 2018, 2021, (2)
  4. Säsong: Totalt, Vår (january-april), Sommar (maj-augusti), Höst (september-december), (4)
  5. Uppgifter: Resor, antal i tusen, (1)


 9. 13q6 -- Utlandsresor, månadsvis, 2012M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 76492 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  2. Utrikesrestyp: Totalt, Övernattning i destinationslandet, Kryssning, övernattning bara ombord, Dagsresa eller -kryssning, (4)
  3. Månad: 2012M01, 2012M02, 2012M03, 2012M04, ..., 2024M01 (145)
  4. Uppgifter: Resor, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Del av paketresor, % (7)


 10. 13q8 -- Resor med övernattningar inom landet, månadsvis, 2012M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53981 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  2. Inkvartering: Totalt, Avgiftsbelagd inkvartering, Gratis inkvartering, (3)
  3. Månad: 2012M01, 2012M02, 2012M03, 2012M04, ..., 2024M01 (145)
  4. Uppgifter: Resor med övernattning, tusen resor, Förändring av resor, %, Övernattningar, tusen övernattningar, Förändring av nätter, %, ..., Median reslängd, nätter (6)


 11. 13q9 -- Nätter efter inkvarteringstyp och månad, 2012M01-2024M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86505 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Resdirektion: Totalt, Inrikes, Utland, (3)
  2. Resans huvudsyfte: Totalt, Fritid, Tjänst, (3)
  3. Månad: 2012M01, 2012M02, 2012M03, 2012M04, ..., 2024M01 (145)
  4. Uppgifter: Övernattningar, tusen övernattningar, Nätter på hotell, tusen övernattningar, Nätter på campingplatser, tusen övernattningar, Nätter i hyrda stugor, tusen övernattningar, ..., Nätter på båt eller på tåg, tusen övernattningar (9)


 12. 13yi -- Befolkningsandel som gjort olika typer av resor, 2012-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 479289 Ändrad senast: 20240404 08.00

  1. Bostadsregion: HELA LANDET, SA3 Västra Finland, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  2. Hushållstyp: Hushåll totalt, Ensamboende, Tvåpersonershushåll, Trepersonershushåll eller större, (4)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Grundskolnivå, Andra stadiet, Högskolnivå, (4)
  4. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2023 (12)
  5. Åldersgrupp: Totalt, 15 - 24, 25 - 64, 65 - 84, (4)
  6. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Andelen personer som gjort fritidsresor till utlandet, %, Andelen personer som rest på kryssningsresa, %, Andelen personer som gjort dagsresor till utlandet, %, Andelen personer som gjort fritidsresor i Finland, %, ..., Andelen personer som gjort tjänsteresor i Finland, % (10)