Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13fi -- Fritidsresor med övernattningar inom landet, 2012-2023

Välj variabler

Ja
2024-04-04
Resor med övernattning, tusen resor:
Antal i tusen
Förändring av resor, %:
Procent
Övernattningar, tusen övernattningar:
Antal i tusen
Förändring av nätter, %:
Procent
2024-06-20
2022-01-27
Statistikcentralen, finländarnas resor
001_13fi_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Resans destinationregion

Resans destinationregion

Inkvartering

Inkvarteringstyp

Uppgifter

Resor med övernattning, tusen resor

Resor med övernattningar, tusen resor

Förändring av resor, %

Förändring av resor, %

Övernattningar, tusen övernattningar

Övernattningar, tusen övernattningar

Förändring av nätter, %

Förändring av nätter, %

Reslängd i genomsnitt, nätter

Reslängd i genomsnitt, nätter

Median reslängd, nätter

Median reslängd, nätter