Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gu -- Utländska direktinvesteringar efter direkt mål- och investeringsland, årsvis, 2013-2021

Välj variabler

Ja
2022-09-16
Stock i investeringar i Finland, miljoner euro:
miljoner euro
Stock i investeringar i utlandet, miljoner euro:
miljoner euro
Avkastning på investeringar i Finland, miljoner euro:
miljoner euro
Avkastning på investeringar i utlandet, miljoner euro:
miljoner euro
Transaktioner i Finland exkl. återinvesterade vinster, miljoner euro:
miljoner euro
Transaktioner i utlandet exkl. återinvesterade vinster, miljoner euro:
miljoner euro
Andra stockförändringar i investeringar i Finland, miljoner euro:
miljoner euro
Andra stockförändringar i investeringar i utlandet, miljoner euro:
miljoner euro
2023-09-15
2020-02-05
Statistikcentralen, Utländska direktinvesteringar
001_12gu_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Stock i investeringar i Finland, miljoner euro , Stock i investeringar i utlandet, miljoner euro , Avkastning på investeringar i Finland, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , B Utvinning av mineral (05-09) ,

Valda 0 Totalt 73

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) , EU länder (27, 2020-) ,

Valda 0 Totalt 248

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift