Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12pi -- Utländska direktinvesteringar efter egentlig investeringsland, årsvis, 2013-2021

Välj variabler

Ja
2022-09-16
Stock i investeringar i Finland, miljoner euro:
miljoner euro
2023-09-15
2020-05-11
Statistikcentralen, Utländska direktinvesteringar
001_12pi_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) , EU länder (27, 2020-) ,

Valda 0 Totalt 248

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift