Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 13ts -- Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik efter kön och huvudsaklig verksamhet, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 193440 Ändrad senast: 20221222 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Studerande, Sysselsatt, Pensionär, Övriga (5)
  4. Uppgifter: Använt Internet under de senaste 3 månader, %, Använt Internet flera gånger om dagen, %, Har i eget bruk en mobiltelefon med en pekskärm, %, Använt uppvärmnings-, belysnings- eller annat motsvarande system som är kopplat till Internet under de senaste 3 månade, %, ..., Köpt andra tjänster under de senaste 3 månader, % (74)


 2. 13ud -- Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik efter kön och åldersgrupp, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 235244 Ändrad senast: 20221222 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Totalt, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75-89 (8)
  4. Uppgifter: Använt Internet flera gånger om dagen, %, Har i eget bruk en mobiltelefon med en pekskärm, %, Använt uppvärmnings-, belysnings- eller annat motsvarande system som är kopplat till Internet under de senaste 3 månade, %, Använt larmsystem för hemmet, till exempel lås, brandvarnare eller säkerhetskameror som är kopplade till Internet under de senaste 3 månade, %, ..., Köpt andra tjänster under de senaste 3 månader, % (73)


 3. 13v7 -- Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik efter kön och utbildningsnivå, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 177089 Ändrad senast: 20221222 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, Grundskolnivå, Andra stadiet, Högskolnivå, (4)
  4. Uppgifter: Använt Internet under de senaste 3 månader, %, Använt Internet flera gånger om dagen, %, Har i eget bruk en mobiltelefon med en pekskärm, %, Använt uppvärmnings-, belysnings- eller annat motsvarande system som är kopplat till Internet under de senaste 3 månade, %, ..., Köpt andra tjänster under de senaste 3 månader, % (74)


 4. 13vd -- Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik efter kön och region, 2013-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 189709 Ändrad senast: 20221222 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Typ av bostadsort: Totalt, Huvudstadsregionen, Städer med mer än 80000 invånare, exkl. huvudstadsområde, Övriga urbana kommuner, Tätorts- och landsbygdskommuner (5)
  4. Uppgifter: Använt Internet flera gånger om dagen, %, Har i eget bruk en mobiltelefon med en pekskärm, %, Använt uppvärmnings-, belysnings- eller annat motsvarande system som är kopplat till Internet under de senaste 3 månade, %, Använt larmsystem för hemmet, till exempel lås, brandvarnare eller säkerhetskameror som är kopplade till Internet under de senaste 3 månade, %, ..., Köpt andra tjänster under de senaste 3 månader, % (73)