Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12du -- Summerat fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal landskapvis, 1990-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-06
Summerat fruktsamhetstal:
antal
Bruttoreproduktionstal:
relationstal
2023-04-24
2020-02-14
Statistikcentralen, Födda
001_12du_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 32

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Landskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2022 i hela tidsserien.

Uppgifter

Summerat fruktsamhetstal

Det totala fruktsamhetstalet erhålls genom att sammanräkna de fruktsamhetstal som räknats för ett åldersår. Talet avser det uppskattade antal barn som kvinnan föder om fruktsamhetstalet för det aktuella året är oförändrat under kvinnans hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att kvinnan i fråga inte avlider innan perioden är slut.

Bruttoreproduktionstal

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas inte fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. Om bruttoreproduktionstalet är under ett räknat på en kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödra-generationen har inte reproducerats.