Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11wy -- Energianvändningen inom industrin efter näringsgren (TOL 2008), 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23407 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Industribransch: 05-09 Utvinning av mineraler, 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, 13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri, 16-17 Skogsindustri, ..., Näringsgrenindelning total (10)
  3. Energikällaklass: Olja, Kol, Naturgas, Torv, ..., Totalt (9)
  4. Uppgifter: Energianvändningen (TJ), Energianvändningen (GWh), (2)


 2. 12bu -- Totalanvändningen av el inom industrin efter industribransch (TOL 2008), 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24680 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Industribransch: 05-09 Utvinning av mineraler, 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, 13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri, 16-17 Skogsindustri, ..., Näringsgrenindelning total (10)
  4. Uppgifter: Totalanvändningen av el (GWh), (1)


 3. 12bw -- Energianvändningen inom industrin efter landskap, 2007-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10698 Ändrad senast: 20221102 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Energianvändningen (TJ), Energianvändningen (GWh), (2)