Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 111h -- Industrins orderingång (2015=100), 2005M01-2022M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63185 Ändrad senast: 20230110 08.00

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2022M11 (215)
  2. Näringsgren (TOL 2008): 17, 20-21, 24-30 Tillverkning (industrins orderingång), 17 Pappers- och pappersvarutillverkning, 20-21 Den kemiska industrin, 24-30 Metallindustri, (4)
  3. Uppgifter: Ursprungligt index, Säsongrensad indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Trendserie, ..., Tre månaders glidande årsförändring av ursprunglig indexserie, % (7)


 2. 13p9 -- Industrins orderingång, revidering av uppgifter (2015=100), 2022M07-2022M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7175 Ändrad senast: 20230110 08.00

  1. Månad: 2022M07, 2022M08, 2022M09, 2022M10, 2022M11 (5)
  2. Näringsgren (TOL 2008): 17, 20-21, 24-30 Tillverkning (industrins orderingång), 17 Pappers- och pappersvarutillverkning, 20-21 Den kemiska industrin, 24-30 Metallindustri, (4)
  3. Revidering: Första publicering, Föregående publicering, Senaste publicering, Revidering från första, (4)
  4. Uppgifter: Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, (1)