Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118g -- Producentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 1995M01-2024M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14955412 Ändrad senast: 20240325 08.00

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (308)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02 (350)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 118h -- Producentprisindex (2015=100), årsuppgifter, 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 890263 Ändrad senast: 20240124 08.00

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (306)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring, %, (2)


 3. 118i -- Producentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 1995M01-2024M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15635187 Ändrad senast: 20240325 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (321)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02 (350)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 118j -- Producentprisindex (2010=100), årsuppgifter, 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 939729 Ändrad senast: 20240124 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (319)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Årsförändring, %, (2)


 5. 118k -- Producentprisindex (2005=100), månadsuppgifter, 1995M01-2024M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15193169 Ändrad senast: 20240325 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (313)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02 (350)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 118l -- Producentprisindex (2005=100), årsuppgifter, 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 909755 Ändrad senast: 20240124 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (310)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Årsförändring, %, (2)


 7. 118m -- Producentprisindex (1949=100), månadsuppgifter, 1949M01-2024M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1129494 Ändrad senast: 20240325 08.00

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2024M02 (902)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)


 8. 118n -- Producentprisindex (1949=100), årsuppgifter, 1949-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 104989 Ändrad senast: 20240124 08.00

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2023 (75)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)


 9. 13m8 -- Producentprisindex (2021=100), månadsuppgifter, 1995M01-2024M02

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14873228 Ändrad senast: 20240325 08.00

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (308)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2024M02 (350)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2021=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)