Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118g -- Producentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14594142 Ändrad senast: 20230925 08.00

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (306)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M08 (344)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 118h -- Producentprisindex (2015=100), årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 860050 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (306)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring, %, (2)


 3. 118i -- Producentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15263484 Ändrad senast: 20230925 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (319)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M08 (344)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 118j -- Producentprisindex (2010=100), årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 905842 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (318)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Årsförändring, %, (2)


 5. 118k -- Producentprisindex (2005=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M08

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14793327 Ändrad senast: 20230925 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (310)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M08 (344)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 118l -- Producentprisindex (2005=100), årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 870351 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (306)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Årsförändring, %, (2)


 7. 118m -- Producentprisindex (1949=100), månadsuppgifter, 1949M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1123523 Ändrad senast: 20230925 08.00

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2023M08 (896)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)


 8. 118n -- Producentprisindex (1949=100), årsuppgifter, 1949-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 104908 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2022 (74)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)