Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 118g -- Producentprisindex (2015=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14278287 Ändrad senast: 20230227 08.00

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (306)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01 (337)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 118h -- Producentprisindex (2015=100), årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 860050 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): Totalt, A Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (306)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Årsförändring, %, (2)


 3. 118i -- Producentprisindex (2010=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14935598 Ändrad senast: 20230227 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (319)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01 (337)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 118j -- Producentprisindex (2010=100), årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 905842 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (318)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Basprisindex for hemmamarknadsvaror inklusive skatter, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2010=100), Årsförändring, %, (2)


 5. 118k -- Producentprisindex (2005=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M01

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14487930 Ändrad senast: 20230227 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (310)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01 (337)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 118l -- Producentprisindex (2005=100), årsuppgifter, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 870351 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Näringsgren (NACE, MIG): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG Energi (306)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (11)
  4. Uppgifter: Indextal (2005=100), Årsförändring, %, (2)


 7. 118m -- Producentprisindex (1949=100), månadsuppgifter, 1949M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1114696 Ändrad senast: 20230227 08.00

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2023M01 (889)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)


 8. 118n -- Producentprisindex (1949=100), årsuppgifter, 1949-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 104908 Ändrad senast: 20230124 08.00

  1. Näringsgren (ISIC, SITC): TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  2. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2022 (74)
  3. Indexserien: Producentprisindex för industrin, Producentprisindex för industrin, inhemska varor, Producentprisindex för industrin, exportvaror, Exportprisindex, ..., Partiprisindex, importvaror (8)
  4. Uppgifter: Indextal (1949=100), (1)