Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

118m -- Producentprisindex (1949=100), månadsuppgifter, 1949M01-2023M04

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Indextal (1949=100):
Indextal
2023-06-26
2018-10-24
Statistikcentralen, producentprisindex
001_118m_2023m04
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT 0-8 , 0 Livsmedel, SITC0 , 24 Trävaror, SITC24 ,

Valda 0 Totalt 33

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1949M01 , 1949M02 , 1949M03 ,

Valda 1 Totalt 892

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Producentprisindex för industrin , Producentprisindex för industrin, inhemska varor , Producentprisindex för industrin, exportvaror ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Uppgifter i producentprisindexen har korrigerats 23.12.2022
Korrigering gäller uppgifterna för producentprisindex för industrin och exportprisindex för januari-oktober 2022 för följande indexserier: Totalt 0-8; 6 Bearbetade varor, SITC6; 64 Papper, papp och varor därav, SITC64; 2-3 Fabriksindustri, ISIC, rev.1:2-3 och 27 Pappersindustri, ISIC, rev.1:27. En korrigering gjordes av partiprisindex från januari 2021 data till oktober 2022 data för serien Totalt 0-8.
Dokumentation för statistiken

Näringsgren (ISIC, SITC)

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Uppgifter

Indextal (1949=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.