Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12jw -- Broar invid landsvägar efter NTM-central, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9250 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Övrig väg (6)
  3. Typ av bro: Totalt, Egentilig bro, Rörbro, (3)
  4. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  5. Uppgifter: Antal, (1)


 2. 12jx -- Trafikarbetet på gator och landsvägar enligt fordonsklass, 1980-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13435 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Vägklass: Totalt, Landsväg, Gata och enskild väg, (3)
  3. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  4. Uppgifter: Trafikarbete, (1)


 3. 12jy -- Persontrafikarbete enligt fordonsklass, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6981 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Fordonsklass: Totalt, Personbilar, Bussar, (3)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  3. Uppgifter: Persontrafikarbete, (1)


 4. 12jz -- Landsvägarnas längd och trafikarbete enligt kommun, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 491419 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Muonio (312)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Färjställe (6)
  3. Beläggning: Totalt, Permanent beläggning, Oljegrus och motsvarande, Grus, Övriga (5)
  4. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  5. Uppgifter: Väglängd, Trafikarbete, Medeldygnstrafik, (3)


 5. 12k1 -- Fartbegränsningar på landsvägar och trafikarbete, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14945 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, ..., 120 km/h (7)
  3. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  4. Uppgifter: Väglängd, Trafikarbete, Medeldygnstrafik, (3)


 6. 12k2 -- Landsvägar enligt trafikmängd och vägbeläggning, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24767 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Beläggning: Totalt, Permanent beläggning, Oljegrus och motsvarande, Grus, Övriga (5)
  3. Fördelning enligt trafikmängd: Totalt, 0-100, 101-200, 201-350, ..., Över 12000 (12)
  4. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  5. Uppgifter: Väglängd, (1)


 7. 12k3 -- Utförda beläggningsarbeten, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8270 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Beläggning: Beläggningar totalt, Permanent beläggningar totalt, Asfaltbetong, Stenrik asfaltbetong, ..., Ytbehandling (7)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  4. Uppgifter: Väglängd, (1)


 8. 12k4 -- Landsvägar enligt vägbredd, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22866 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, Förbindelseväg (5)
  3. Vägbredd: Totalt, -4,9 m, 5,0-5,9 m, 6,0-6,9 m, ..., Vägar med två körbanor (11)
  4. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  5. Uppgifter: Väglängd, (1)


 9. 12k5 -- Vägbeläggningar, 1959-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11063 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Beläggning: Beläggningar totalt, Asfaltbetong, Mjuk asfaltbetong, Sten beläggning och betong, Ytbehandling av grusväg (5)
  2. År: 1959, 1960, 1961, 1962, ..., 2021 (63)
  3. Uppgifter: Väglängd, (1)


 10. 12k6 -- Längden på belysta vägsträckor på landsvägar, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8507 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, Förbindelseväg (5)
  2. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  3. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  4. Uppgifter: Väglängd, (1)


 11. 12k7 -- Broar invid landsvägar, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6449 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Övrig väg (6)
  2. Typ av bro: Totalt, Egentilig bro, Rörbro, (3)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 12. 12k8 -- Gång- och cykelvägar invid landsvägar, 2016-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9391 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Ramp (6)
  2. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  4. Uppgifter: Väglängd, (1)


 13. 12kd -- Trafikarbetet på landsvägarna efter NTM-central, 2017-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13043 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, Förbindelseväg (5)
  3. År: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  4. Uppgifter: Trafikarbete, Medeldygnstrafik, Väglängd, (3)


 14. 12ke -- Trafikarbetet på landsvägarna, 1983-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8973 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Matarväg (6)
  2. År: 1983, 1984, 1985, 1986, ..., 2021 (39)
  3. Uppgifter: Trafikarbete, (1)


 15. 12kf -- Medeldygnstrafiken (bilar) på landsvägarna, 1983-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8967 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. År: 1983, 1984, 1985, 1986, ..., 2021 (39)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Matarväg (6)
  3. Uppgifter: Medeldygnstrafik, (1)


 16. 12kg -- Landsvägar, 1979-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11407 Ändrad senast: 20220414 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Landsvägar totalt, Riksväg, Stamväg, ..., ...Motortrafikleder på landsvägar (12)
  2. År: 1979, 1980, 1981, 1982, ..., 2021 (43)
  3. Uppgifter: Väglängd, (1)