Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12jw -- Broar invid landsvägar efter NTM-central, 2020-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11264 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. År: 2020, 2021, 2022, 2023, (4)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Övrig väg (6)
  3. Typ av bro: Totalt, Egentilig bro, Rörbro, (3)
  4. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  5. Uppgifter: Antal, (1)


 2. 12jx -- Trafikarbetet på gator och landsvägar enligt fordonsklass, 1980-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13135 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, Bussar (5)
  2. Vägklass: Totalt, Landsväg, Gata och enskild väg, (3)
  3. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2023 (44)
  4. Uppgifter: Trafikarbete, (1)


 3. 12jy -- Persontrafikarbete enligt fordonsklass, 2000-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6225 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Fordonsklass: Personbilar, Bussar, Totalt, (3)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  3. Uppgifter: Persontrafikarbete, (1)


 4. 12jz -- Landsvägarnas längd och trafikarbete enligt kommun, 2017-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 888661 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Okänd (313)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Färjsträcka (6)
  3. Beläggning: Totalt, Permanent beläggning, Oljegrus och motsvarande, Grus, ..., Okänd (7)
  4. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  5. Uppgifter: Väglängd, Trafikarbete, Medeldygnstrafik, (3)


 5. 12k1 -- Fartbegränsningar på landsvägar och trafikarbete, 2017-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15768 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, ..., 120 km/h (7)
  3. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  4. Uppgifter: Väglängd, Trafikarbete, Medeldygnstrafik, (3)


 6. 12k2 -- Landsvägar enligt trafikmängd och vägbeläggning, 2017-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33749 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Beläggning: Totalt, Permanent beläggning, Oljegrus och motsvarande, Grus, ..., Okänd (6)
  3. Fördelning enligt trafikmängd: Totalt, 0-100, 101-200, 201-350, ..., Över 12000 (12)
  4. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  5. Uppgifter: Väglängd, (1)


 7. 12k3 -- Utförda beläggningsarbeten, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9586 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Beläggning: Beläggningar totalt, Permanent beläggningar totalt, Asfaltbetong, Stenrik asfaltbetong, ..., Ytbehandling (7)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  4. Uppgifter: Väglängd, (1)


 8. 12k4 -- Landsvägar enligt vägbredd, 2017-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29642 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, Förbindelseväg (5)
  3. Vägbredd: Totalt, -4,9 m, 5,0-5,9 m, 6,0-6,9 m, ..., Okänd (12)
  4. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  5. Uppgifter: Väglängd, (1)


 9. 12k5 -- Vägbeläggningar, 1959-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10501 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Beläggning: Beläggningar totalt, Asfaltbetong, Mjuk asfaltbetong, Sten beläggning och betong, Ytbehandling av grusväg (5)
  2. År: 1959, 1960, 1961, 1962, ..., 2023 (65)
  3. Uppgifter: Väglängd, (1)


 10. 12k6 -- Längden på belysta vägsträckor på landsvägar, 2018-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8091 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, Förbindelseväg (5)
  2. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  3. År: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  4. Uppgifter: Väglängd, (1)


 11. 12k7 -- Broar invid landsvägar, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5909 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Övrig väg (6)
  2. Typ av bro: Totalt, Egentilig bro, Rörbro, (3)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  4. Uppgifter: Antal, (1)


 12. 12k8 -- Gång- och cykelvägar invid landsvägar, 2016-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9380 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Ramp (6)
  2. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  4. Uppgifter: Väglängd, (1)


 13. 12kd -- Trafikarbetet på landsvägarna efter NTM-central, 2017-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13598 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. NTM-central: FASTLANDSFINLAND totalt, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Birkaland, ..., NTM-centralen i Lappland (10)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, Förbindelseväg (5)
  3. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  4. Uppgifter: Trafikarbete, Medeldygnstrafik, Väglängd, (3)


 14. 12ke -- Trafikarbetet på landsvägarna, 1983-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8289 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Matarväg (6)
  2. År: 1983, 1984, 1985, 1986, ..., 2023 (41)
  3. Uppgifter: Trafikarbete, (1)


 15. 12kf -- Medeldygnstrafiken (bilar) på landsvägarna, 1983-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8277 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. År: 1983, 1984, 1985, 1986, ..., 2023 (41)
  2. Vägklass: Totalt, Riksväg, Stamväg, Regionväg, ..., Matarväg (6)
  3. Uppgifter: Medeldygnstrafik, (1)


 16. 12kg -- Landsvägar, 1979-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10905 Ändrad senast: 20240418 08.00

  1. Vägklass: Totalt, Landsvägar totalt, Riksväg, Stamväg, ..., ...Motortrafikleder på landsvägar (12)
  2. År: 1979, 1980, 1981, 1982, ..., 2023 (45)
  3. Uppgifter: Väglängd, (1)