Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11at -- Fördelningen av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter forskningstyp sektorvis, 2011-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (Milj. euro):
Miljoner euro
2019-04-24
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_11at_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Statlig förvaltningsområden , Statsrådets Kansli ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet.