Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11aw -- FoU-personal inom den offentliga sektorn och antal arbetsår inom FoU efter utbildning sektorvis, 1989-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
Fou-personal:
lkm
FoU-årsverken:
htv
Fou-personal, kvinnor:
lkm
2023-08-10
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_11aw_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Statlig förvaltningsområden , Statsrådets Kansli ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Doktor , Licentiater ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 34

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet.