Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11st -- FoU-personal och antal arbetsår inom forskning efter utbildning sektorvis, 1971-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
Fou-personal:
lkm
Fou-personal, kvinnor:
lkm
Fou-personal, män:
lkm
FoU-årsverken:
htv
2019-04-24
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_11st_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , FÖRETAGSSEKTORN TOTALT , Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , FORSKARUTBILDADE TOTALT , Doktor ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valda 1 Totalt 52

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet.
Klassen 'annan utbildning' inkluderar uppgifter om utbildning som saknas för högskolesektorn.
Uppgifterna om högskolesektorn för åren 1973 och 1977 är uppskattningar.
Uppgifterna om den offentliga sektorn + sektorn för privat icke vinstsyftande verksamhet, högskolesektorn och de sammanräknade uppgifterna om FoU-utgifter och arbetsår för dessa sektorer för år 1985 är uppskattningar.
Högskolesektorn innehåller universitetscentralsjukhus fr.o.m. år 1997 och yrkeshögskolor fr.o.m. år 1999.
Den offentliga sektorn innehåller kommuner fr.o.m. år 2007. Den statistiska metoden för högskolesektorn har reviderats år 2011.
Examensregistret har kompletterats med examina som avlagts utomlands, vilket ökar antalet högskoleutbildade år 2019 inom universitetssektorn.