Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129j -- FoU-personal i högskolesektorn efter utbildning högskolevis, 2004-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-personal, totalt:
lkm
2019-09-12
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_129j_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT , UNIVERSITET TOTALT , Helsingfors universitet ,

Valda 0 Totalt 59

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Doktor , Licentiater ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
Övrig utbildning inkluderar annan examen från och med 2015.
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterade 2021.
Tammerfors tekniska universitet och Tammerfors universitet sammanslogs 1.1.2019 till stiftelseuniversitetet Tammerfors universitet.
Examensregistret har kompletterats med examina som avlagts utomlands, vilket ökar antalet högskoleutbildade år 2019.