Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129v -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-årsverken:
htv
2019-09-27
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_129v_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1991 , 1992 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 32

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT , UNIVERSITET TOTALT , Helsingfors universitet ,

Valda 0 Totalt 60

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
FoU-årsverken uppdelas inte längre efter finansiell källa. Se kvalitetsrapporten för mer information.
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2021.
Tammerfors tekniska universitet och Tammerfors universitet sammanslogs 1.1.2019 till stiftelseuniversitetet Tammerfors universitet. SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLEN
. = Informationen är ologisk att söka.
.. = Ingen information mottagen, osäker eller underlagt sekretess.
- = Ingen