Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129w -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-årsverken:
htv
2019-09-30
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_129w_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Naturvetenskaper, totalt , Matematik ,

Valda 0 Totalt 58

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
FoU-årsverken uppdelas inte längre efter finansiell källa. Se kvalitetsrapporten för mer information.
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2021.
Från och med 2016 har finansieringskällan för forskningsutgifter vid universitetscentralsjukhus överförts till kommuner.
SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLEN
. = Informationen är ologisk att söka.
.. = Ingen information mottagen, osäker eller underlagt sekretess.
- = Ingen