Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129x -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (1 000 euro):
1000 EUR
2019-10-01
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_129x_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1991 , 1992 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 32

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT , UNIVERSITET TOTALT , Helsingfors universitet ,

Valda 0 Totalt 60

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Egen finansiering , Budgetfinansiering ,

Valda 0 Totalt 32

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2021.
År 2016 har finansieringskällan för forskningsutgifter vid universitetscentralsjukhus överförts till kommuner.
Tammerfors tekniska universitet och Tammerfors universitet sammanslogs 1.1.2019 till stiftelseuniversitetet Tammerfors universitet.