Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13we -- Finansiering av internationellt koordinerad FoU-verksamhet i statsbudgeten, 2017-2023*

Välj variabler

Ja
2023-08-24
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
2023-02-23
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_13we_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017 , 2018 , 2019 ,

Valda 1 Totalt 7

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken From. år 2021 fås FoU-finansieringen till internationella program och organisationer delvis på en mer detaljerad nivå än tidigare. De uppgifter som publicerats före år 2021 är inte helt jämförbara. Till skillnad från andra databaser är siffrorna för år 2022 preliminära och variablerna Transeuropeiska landsöverskridande FoU-program och Övrig FoU-finansiering riktad till internationella aktörer uppdateras senare.

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift

2023*

* preliminär uppgift