Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 112c -- Omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M09*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2647388 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M09* (345)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112d -- Omsättningsindex för industrin på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 596251 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q3 (115)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112e -- Omsättningsindex för industrin på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2023H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 303024 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2023H1 (57)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112f -- Omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 155564 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12xt -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 292447 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M08 (56)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xy -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27851 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter (6)


 7. 13bp -- Omsättningsindex för industrin, preliminär data (2015=100), 1995M01-2023M09*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92206 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M09* (345)
  2. Näringsgren: B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, B-E Hela industrin, (2)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, ..., Tre månaders glidande årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (11)


 8. 13mf -- Revideringar i preliminär omsättningindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2023M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25063 Ändrad senast: 20231115 08.00

  1. Månad: 2021M02, 2021M03, 2021M04, 2021M05, ..., 2023M09 (32)
  2. Näringsgren: B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, (1)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)