Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 112c -- Omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2023M03*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2599909 Ändrad senast: 20230515 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M03* (339)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112d -- Omsättningsindex för industrin på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2023Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 585677 Ändrad senast: 20230515 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q1 (113)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112e -- Omsättningsindex för industrin på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2022H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 297821 Ändrad senast: 20230515 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2022H2 (56)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112f -- Omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 155508 Ändrad senast: 20230515 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12xt -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2023M02

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 261845 Ändrad senast: 20230515 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2023M02 (50)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xy -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 2019-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27851 Ändrad senast: 20230515 08.00

  1. År: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter (6)


 7. 13bp -- Omsättningsindex för industrin, preliminär data (2015=100), 1995M01-2023M04*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 69196 Ändrad senast: 20230530 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M04* (340)
  2. Näringsgren: B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, (1)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, ..., Tre månaders glidande årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (11)


 8. 13mf -- Revideringar i preliminär omsättningindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2023M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24133 Ändrad senast: 20230515 08.00

  1. Månad: 2021M02, 2021M03, 2021M04, 2021M05, ..., 2023M03 (26)
  2. Näringsgren: B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, (1)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)