Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

111f -- Vägtrafikolyckor och deras personskador efter vägtyp, hastighetsbegränsning, ljusförhållanden, väglag och veckodag, 2015-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-21
Personskadeolyckor i vägtrafiken:
Antal
Vägtrafikolyckor med dödsfall:
Antal
Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador):
Antal
Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador:
Antal
Döda i vägtrafikolyckor:
Antal
Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade):
Antal
Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor:
Antal
2024-03-19
2020-12-06
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_111f_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Personskadeolyckor i vägtrafiken , Vägtrafikolyckor med dödsfall , Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador) ,

Valda 1 Totalt 7

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , -40 , 50 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bar, torr , Bar, blöt ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Måndag , Tisdag ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Sista året är kumulativ summa av de månader som föregår uppdateringsperioden.
Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och de beräknas två år efter utgången av statistikåret.
Läs mer i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Personskadeolyckor i vägtrafiken

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till dödsfall eller personskada.

Vägtrafikolyckor med dödsfall

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom och ledde til dödsfall.

Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador)

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom och ledde till personskador. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador

Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall. Med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds (THL) register över vårdanmälningar inom den specialiserade sjukvården och primärvårdens öppenvård och den omvandlingstabell som The Association for the Advancement of Automotive Medicine har licensierat till EU-länderna får man information om hur allvarligt skadan är.

Döda i vägtrafikolyckor

Personer som avlidit inom 30 dygn till följd av en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)

Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling, t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt det ovan nämnda anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).