Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

111g -- Personskadeolyckor i vägtrafiken efter område, vägtyp och inblandade månadsvis, 2015M01-2024M03*

Välj variabler

Ja
2024-04-18
Personskadeolyckor i vägtrafiken:
Antal
Vägtrafikolyckor med dödsfall:
Antal
Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador):
Antal
Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador:
Antal
2024-05-21
2020-12-06
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_111g_2024m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 309

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Olycka med lätt trafik inblandad , Olycka med fotgängare inblandad ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 1 Totalt 111

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och statistiken beräknas två år efter utgången av statistikåret. Uppgifter saknas för preliminära år, men värdet 0 har antecknats för dem för att göra regional gruppering tekniskt möjligt.
Uppgifterna om inblandade visar inte alla alternativ, vilket innebär att siffrorna inte stämmer överens med summan.
Läs mer i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: http://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/koeti_riista_pxt_11n8.px/

Region

I statistiken används områdesindelningen i början av sista offentliggörande år i hela tidsserien.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift

2023M10*

* preliminär uppgift

2023M11*

* preliminär uppgift

2023M12*

* preliminär uppgift

2024M01*

* preliminär uppgift

2024M02*

* preliminär uppgift

2024M03*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Personskadeolyckor i vägtrafiken

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till dödsfall eller personskada.

Vägtrafikolyckor med dödsfall

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom och ledde til dödsfall.

Vägtrrafikolyckor med personskador (inkl. allvarliga personskador)

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom och ledde till personskador. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador

Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall. Med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds (THL) register över vårdanmälningar inom den specialiserade sjukvården och primärvårdens öppenvård och den omvandlingstabell som The Association for the Advancement of Automotive Medicine har licensierat till EU-länderna får man information om hur allvarligt skadan är.