Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gq -- Utrikeshandel med varor och tjänster, kvartalsvis, 2013Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-03-15
Export, miljoner euro:
Miljoner euro
Import, miljoner euro:
Miljoner euro
Importen enligt ursprungsländer, miljoner euro:
Miljoner euro
Importen enligt avsändningsländer, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-05-13
2020-02-05
Statistikcentralen, utrikeshandel med varor och tjänster
001_12gq_2023q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utlandet totalt , Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) ,

Valda 0 Totalt 53

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013Q1 , 2013Q2 , 2013Q3 ,

Valda 1 Totalt 44

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: GS Varor och tjänster , G Varor , S Tjänster ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift