Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12gs -- Skillnader mellan varuhandeln enligt Tullen och betalningsbalansen, kvartalsvis, 2013Q1-2022Q3

Välj variabler

Ja
2022-12-16
Export, miljoner euro:
miljoner euro
Import, miljoner euro:
miljoner euro
2023-02-10
2020-02-05
Statistikcentralen, utrikeshandel med varor och tjänster
001_12gs_2022q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013Q1 , 2013Q2 , 2013Q3 ,

Valda 1 Totalt 39

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000