Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gs -- Skillnader mellan varuhandeln enligt Tullen och betalningsbalansen, kvartalsvis, 2013Q1-2024Q1

Välj variabler

Ja
2024-06-20
Export, miljoner euro:
Miljoner euro
Import, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-08-12
2020-02-05
Statistikcentralen, utrikeshandel med varor och tjänster
001_12gs_2024q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013Q1 , 2013Q2 , 2013Q3 ,

Valda 1 Totalt 45

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000