Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11px -- Löntagarnas arbetsplatsolyckor per 100 000 löntagare efter yrke, 2016-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18251 Ändrad senast: 20210610 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Yrkesklassificeringen: SSSSS Yrken totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 02 Underofficerare, ..., X Okänd (54)
  3. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Löntagares, Olycksfall i arbetet per 100 000 löntagare, (3)


 2. 129s -- Arbetsolycksfall, 2008-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10982265 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare (exkl. lantbruksföretagare), Lantbruksföretagare, (4)
  3. Arbetsoförmågans längd: Totalt, Minst 4 dagar, 0-3 dagar, 4-6 dagar, ..., Dödsfall i arbetet (11)
  4. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (112)
  5. Åldersklass: Totalt, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., Okänd (7)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Den arbetsoförmögna tidsintervallens andel (%) av arbetsolycksfallen, (2)


 3. 129t -- Lantbruksföretagarnas olycksfalls per 100 000 lantbruksföretagare, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25302 Ändrad senast: 20231201 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: Totalt, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., 55 - (6)
  4. Arbetsoförmågans längd: Minst 4 dagar, Totalt, (2)
  5. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Försäkrade lantbruksföretagare, Olycksfall i arbetet per 100000 försäkrade lantbruksföretagare, (3)


 4. 12ay -- Löntagarnas och företagarnas (exkl. lantbruksföretagare) arbetsolyckor efter olycksplats, 2008-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37469205 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Yrkesställning: Totalt, Löntagare, Företagare (exkl. lantbruksföretagare), (3)
  3. Olycksplats: Totalt, 1 Olycksfall på arbetsplatsen, 1.1 Olycksfall på arbetsplatsen (exkl. olycksfall i arbetstrafik), 1.2 Olycksfall i arbetstrafik, 2 Olycksfall i samband med arbetsresor (5)
  4. Arbetsoförmågans längd: Totalt, Minst 4 dagar, 0-3 dagar, 4-6 dagar, ..., Dödsfall i arbetet (11)
  5. Åldersklass: Totalt, 15 - 24, 25 - 34, 35 - 44, ..., Okänd (7)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (112)
  8. Uppgifter: Olycksfall i arbetet, Den arbetsoförmögna tidsintervallens andel (%) av arbetsolycksfallen, (2)


 5. 12b6 -- Arbetsprestation som inverkat på löntagarnas arbetsolycksfall vid tidpunkten för händelsen, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15320 Ändrad senast: 20240119 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Arbetsprestation: Totalt, 10 Arbete med eller vid maskin, 20 Arbete med handverktyg, 30 Köra/vara ombord på ett transportmedel/utrustning för förflyttning av material, ..., 00 Ingen uppgift om arbetsprestation (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Olycksfall i arbetet (minst 4 dagar arbetsoförmåga), Den arbetsoförmögna tidsintervallens andel (%) av arbetsolycksfallen, (2)


 6. 12b9 -- Avvikelse som lett till arbetsolycksfall bland löntagare, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16057 Ändrad senast: 20240119 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Avvikelse: Totalt, 10 Elektrisk störning, explosion, brand, 20 Ämne som rinner över, strömmar ut, läcker ut, förångas, dammar, 30 Orsak: ett föremål/en konstruktion brustit, gått sönder, fallit, ..., 00 Uppgift saknas (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Olycksfall i arbetet (minst 4 dagar arbetsoförmåga), Den arbetsoförmögna tidsintervallens andel (%) av arbetsolycksfallen, (2)


 7. 12zz -- Löntagarnas arbetsplatsolyckor per 100 000 löntagare, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62740 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Arbetsoförmågans längd: Minst 4 dagar, Totalt, (2)
  3. Olycksplats: Totalt, 1 Olycksfall på arbetsplatsen, 1.1 Olycksfall på arbetsplatsen (exkl. olycksfall i arbetstrafik), 1.2 Olycksfall i arbetstrafik, 2 Olycksfall i samband med arbetsresor (5)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Åldersklass: Totalt, (1)
  6. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (24)
  7. Uppgifter: Lönetagarens olycksfall i arbetet, Löntagares, Olycksfall i arbetet per 100 000 löntagare, (3)


 8. 13h8 -- Kroppsdelar som skadats vid arbetsolycksfall bland löntagare, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14324 Ändrad senast: 20240119 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Skadad kroppsdel: Totalt, 10 Huvud, 20 Nacke, 30 Ryggradsorådet, ..., 00 Uppgift saknas (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Olycksfall i arbetet (minst 4 dagar arbetsoförmåga), Den arbetsoförmögna tidsintervallens andel (%) av arbetsolycksfallen, (2)


 9. 13iw -- Skadans art vid arbetsolycksfall bland löntagare, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16384 Ändrad senast: 20240119 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Skadans art: Totalt, 010 Sår och ytliga skador, 020 Benbrott, 030 Urledvridning, vrickning och sträckningar, ..., 000 Uppgift saknas (15)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Olycksfall i arbetet (minst 4 dagar arbetsoförmåga), Den arbetsoförmögna tidsintervallens andel (%) av arbetsolycksfallen, (2)


 10. 13p6 -- Sätt på vilket löntagaren skadats och som påverkat arbetsolycksfallet, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15465 Ändrad senast: 20240119 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Skadesätt: Totalt, 10 Elektrisk stöt, temperatur, farliga ämnen, 20 Syretillförseln har förhindrats, 30 Slag mot fast yta eller orörligt föremål, ..., 00 Uppgift saknas (11)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Olycksfall i arbetet (minst 4 dagar arbetsoförmåga), Den arbetsoförmögna tidsintervallens andel (%) av arbetsolycksfallen, (2)


 11. 13ql -- Löntagarens olycksfallsfrekvens, 2018-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19896 Ändrad senast: 20231221 08.00

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (24)
  4. Uppgifter: Lönetagarens olycksfall i arbetet, Löntagarens arbetstimmar (x 1000), Lönetagares olycksfall i arbetet per miljon arbetstimmar, (3)