Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13jp -- Industriproduktionen efter produktbenämning, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1729659 Ändrad senast: 20231204 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. PRODCOM-kåd: 0610100000 (-) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral, 0610200000 (-) Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand, 0620100000 (-) Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform, 07101010 (t) Järnmalm, även anrikad, osintrad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider), ..., 3832392000 (kg) Returråvara, träavfall (sågspån, träflis, bark och annat träavfall) (4169)
  3. Uppgifter: Värdet av industriproduktionen (1000 euro), Den sålda produktionens mängd, Värdet av underleverantörsproduktion (1000 euro), Den underleverantörsproduktion mängd, Totalproduktionens mängd (5)


 2. 13mm -- Industriproduktionen efter produktklass, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55070 Ändrad senast: 20231204 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. CPA-kåd: Totalt, 06 Råpetroleum och naturgas, 06.10 Råpetroleum, 06.20 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform, ..., 38.32 Återvinningstjänster avseende källsorterat material; returråvara (278)
  3. Uppgifter: Värdet av industriproduktionen (1000 euro), Värdet av underleverantörsproduktion (1000 euro), (2)