Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11gw -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), kvartalsuppgifter, 2000Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100001 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q4 (96)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (3)


 2. 11gv -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), månadsuppgifter, 2000M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 261014 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M12 (288)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (3)


 3. 11gx -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), årsuppgifter, 2000-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31173 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (2)


 4. 11gy -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), månadsuppgifter, 2010M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 147942 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2023M12 (168)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (3)


 5. 11gz -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), kvartalsuppgifter, 2010Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62975 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2023Q4 (56)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (3)


 6. 11h1 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), årsuppgifter, 2010-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24432 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (2)


 7. 11h2 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), månadsuppgifter, 2000M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 238012 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M12 (288)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (3)


 8. 11h3 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), kvartalsuppgifter, 2000Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 93918 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q4 (96)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (3)


 9. 11h4 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), årsuppgifter, 2000-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30244 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2023 (24)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (2)


 10. 11h5 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), månadsuppgifter, 1995M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 283322 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M12 (348)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (3)


 11. 11h6 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), kvartalsuppgifter, 1995Q1-2023Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 109475 Ändrad senast: 20240205 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q4 (116)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (3)


 12. 11h7 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), årsuppgifter, 1995-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33149 Ändrad senast: 20240214 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (2)