Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11h3 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), kvartalsuppgifter, 2000Q1-2022Q3

Välj variabler

Ja
2022-11-15
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100):
indextal
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2005=100):
%
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100):
%
2022-12-15
2018-11-15
Statistikcentralen, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
001_11h3_2022q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000Q1 , 2000Q2 , 2000Q3 ,

Valda 1 Totalt 91

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) , 201000 Utsäde och sättplantor , 202000 Energi, smörjmedel ,

Valda 0 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Klassificering

Uppgifter

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2005=100)

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).