Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 138w -- Komponenter av produktivitetsförändring (förädlingsvärde/arbetade timmar), 1976-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 275077 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2022* (47)
  2. Bransch: Totalt, B Utvinning av mineral (05-09), 05-09 Utvinning av mineral, C Tillverkning (10-33), ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (78)
  3. Uppgifter: Arbetsproduktiviteten, Bostadsbyggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet, Andra byggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet, Bidrag av maskiner och apparaters intensivitet till arbetets produktivitet, ..., Arbetsproduktiviteten, index, 2015=100 (12)


 2. 138x -- Komponenter av produktivitetsförändring (produktion/arbetade timmar), 1976-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 216965 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2022* (47)
  2. Bransch: 05-09 Utvinning av mineral, 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri, 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler, ..., 96 Andra konsumenttjänster (58)
  3. Uppgifter: Arbetsproduktivitet baserad på produktion (produktion), Bidrag av insatsförbrukning till arbetets produktivitet (produktion), Bidrag av arbetskraftens kvalitet till arbetets produktivitet (produktion), Kapitaltillskottets bidrag till arbetets produktivitet (produktion), ..., Bidrag av annat kapitals intensivitets till arbetets produktivitet (12)


 3. 138y -- Komponenter av förädlingsvärdets förändring, 1976-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 273939 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2022* (47)
  2. Bransch: Totalt, B Utvinning av mineral (05-09), 05-09 Utvinning av mineral, C Tillverkning (10-33), ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (78)
  3. Uppgifter: Volymförändringar av förädlingsvärde, Bostadsbyggnaders bidrag till volymförändring av förädlingsvärde, Andra byggnaders bidrag till volymförändringar av förädlingsvärde, Bidraget av maskiner och apparater till volymförändringar av förädlingsvärde, ..., Bidraget av Multifaktorproduktivitet till arbets produktivitet (12)


 4. 138z -- Komponenter av produktions förändring, 1976-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 239820 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. År: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2022* (47)
  2. Bransch: 05-09 Utvinning av mineral, 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri, 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (59)
  3. Uppgifter: Volymförändringar av produktion, Bidrag av insatsförbrukning till volymförändringar av produktion, Bidrag av kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats till volymförändringar av produktion, Bidrag av arbetade timmar till volymförändringar av produktion, ..., Andra byggnaders bidrag till volymförändringar av produktion (13)


 5. 139a -- Arbetskraftinsats, kapitalinsats och deras bidragsvikter, 1975-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 323015 Ändrad senast: 20240315 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022* (48)
  2. Bransch: Totalt, 05-09 Utvinning av mineral, 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (60)
  3. Uppgifter: Förändring i arbetade timmar, Förändring i arbetskraftens kvalitet, Förändring i kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats, Förändring i bostadsbyggnader, ..., Insatsförbrukning (23)