Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13bh -- Volymidex för industriproduktionen (2015=100), 1995M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1186478 Ändrad senast: 20240209 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M12 (348)
  2. Näringsgren (TOL 2008): BCD Hela industrin, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27), ..., 07 Utvinning av metallmalmer (38)
  3. Uppgifter: Näringsgrenens andel av hela industrin (BCD), Ursprungligt index, Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %, ..., Trendförändring från föregående månad % (10)


 2. 13jj -- Revideringar i denna statistik, 2022M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23926 Ändrad senast: 20240209 08.00

  1. Månad: 2022M01, 2022M02, 2022M03, 2022M04, ..., 2023M12 (24)
  2. Näringsgren (TOL 2008): BCD Hela industrin, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, D Försörjning av el, gas, värme och kyla, (4)
  3. Revidering: Första publicering, Föregående publicering, Senaste publicering, Revidering från första, (4)
  4. Uppgifter: Ursprungligt index, Säsongrensad indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Trendserie, (4)