Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 13bh -- Volymidex för industriproduktionen (2015=100), 1995M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1148119 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2023M01 (337)
  2. Näringsgren (TOL 2008): BCD Hela industrin, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27), ..., 07 Utvinning av metallmalmer (38)
  3. Uppgifter: Näringsgrenens andel av hela industrin (BCD), Ursprungligt index, Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %, ..., Trendförändring från föregående månad % (10)


 2. 13jj -- Revideringar i denna statistik, 2022M01-2023M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17195 Ändrad senast: 20230310 08.00

  1. Månad: 2022M01, 2022M02, 2022M03, 2022M04, ..., 2023M01 (13)
  2. Näringsgren (TOL 2008): BCD Hela industrin, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, D Försörjning av el, gas, värme och kyla, (4)
  3. Revidering: Första publicering, Föregående publicering, Senaste publicering, Revidering från första, (4)
  4. Uppgifter: Ursprungligt index, Säsongrensad indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Trendserie, (4)