Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 141l -- Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) inom näringsgrenar - årsuppgifter, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32443 Ändrad senast: 20231208 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S Privatsektron, B-E Hela industrin, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., D-S Lokalförvaltning (15)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2020=100), Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) exkl. engångsposter, Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2020=100), Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2020=100) exkl. engångsposter, ..., Årsförändring av säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2020=100) exkl. engångsposter, % (8)


 2. 141m -- Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) inom näringsgrenar - kvartalsuppgifter, 2007Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 90898 Ändrad senast: 20231208 08.00

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2023Q3 (67)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S Privatsektron, B-E Hela industrin, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., D-S Lokalförvaltning (15)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2020=100), Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) exkl. engångsposter, Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2020=100), Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2020=100) exkl. engångsposter, ..., Årsförändring av säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2020=100) exkl. engångsposter, % (8)


 3. 141n -- Resultatpremiernas andel av lönesumman inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008) - kvartalsuppgifter, 2007Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14678 Ändrad senast: 20231208 08.00

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2023Q3 (67)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, G-N Servicenäringar, O-S Välfärdstjänster (5)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) inom den privata sektorn, resultatpremiernas andel av lönesumman, %, (1)


 4. 141p -- Resultatpremiernas andel av lönesumman inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008) - årsuppgifter, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7695 Ändrad senast: 20231208 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, G-N Servicenäringar, O-S Välfärdstjänster (5)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) inom den privata sektorn, resultatpremiernas andel av lönesumman, %, (1)


 5. 141q -- Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn - kvartalsuppgifter, 2007Q1-2023Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10789 Ändrad senast: 20231208 08.00

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2023Q3 (67)
  2. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) inom den privata sektorn, andra engångslöneposters andel av lönesumman, %, (1)


 6. 141r -- Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn - årsuppgifter, 2007-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5842 Ändrad senast: 20231208 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2020=100) inom den privata sektorn, andra engångslöneposters andel av lönesumman, %, (1)