Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13tx -- Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke efter sektorn, 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6778 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Sektor: Totalt, Privata sektorn totalt (B-S), Kommunsektorn totalt, Kommuner, ..., Staten (6)
  2. År: 2012, 2016, 2020, (3)
  3. Uppgifter: Arbetade timmar/årsverke, Arbetskraftskostnad, euro/arbetad timme, Arbetskraftskostnad, euro/årsverke, (3)


 2. 13u6 -- Arbetade timmar, kostnad per arbetad timme och arbetskraftskostnad per årsverke inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008), 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11156 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Näringsgren: Totalt, B-F Förädling (05-43), B-E Hela industrin (05-39), B Utvinning av mineral (05-09), ..., Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) (20)
  2. År: 2012, 2016, 2020, (3)
  3. Uppgifter: Arbetade timmar/årsverke inom den privata sektorn, Arbetskraftskostnad inom den privata sektorn, euro/arbetad timme, Arbetskraftskostnad inom den privata sektorn, euro/årsverke, (3)


 3. 13u7 -- Arbetskraftskostnadernas struktur efter sektor, 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12010 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Arbetskostnadspost: 1. Direkt lön, 2. Löneposter av engångsnatur, 2.1. Resultatpremie, 2.2. Andra löneposter av engångsnatur, ..., 11. Arbetsgivarstöd (30)
  2. År: 2012, 2016, 2020, (3)
  3. Sektor: Totalt, Privata sektorn totalt (B-S), Kommunsektorn totalt, Kommuner, ..., Staten (6)
  4. Uppgifter: Arbetskostnadspostens andel av totala arbetskraftskostnader, %, (1)


 4. 13u8 -- Arbetskraftskostnadernas struktur inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008), 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21833 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Arbetskostnadspost: 1. Direkt lön, 2. Löneposter av engångsnatur, 2.1. Resultatpremie, 2.2. Andra löneposter av engångsnatur, ..., 11. Arbetsgivarstöd (30)
  2. År: 2012, 2016, 2020, (3)
  3. Näringsgren: Totalt, B-F Förädling (05-43), B-E Hela industrin (05-39), B Utvinning av mineral (05-09), ..., S Annan serviceverksamhet (94-96) (24)
  4. Uppgifter: Arbetskostnadspostens andel av totala arbetskraftskostnader inom den privata sektorn, %, (1)


 5. 13ua -- Kostnad per arbetad timme inom den privata sektorn efter antal anställda och företagets näringsgren (TOL 2008), 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7056 Ändrad senast: 20221219 08.00

  1. Näringsgren: B-F Förädling (05-43), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), G-S Servicenäringar (45-96), ..., O-S Välfärdstjänster (84-96) (8)
  2. År: 2012, 2016, 2020, (3)
  3. Antal anställda: 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 - 499 personer, 500 eller mer personer, (4)
  4. Uppgifter: Arbetskraftskostnad inom den privata sektorn, euro/arbetad timme, (1)