Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12td -- Arbetssökande enligt utbildning per landskap i slutet av månaden (1220), 2006M01-2024M02

Välj variabler

Ja
2024-03-26
Arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
2024-04-24
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
007_12td_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 001101 Förskoleundervisning i grundskolan , 001102 Förskoleundervisning i daghem ,

Valda 0 Totalt 2 196

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 218

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetssökande på beräkningsdagen i månaden