Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12tf -- Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i slutet av månaden (1260), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.):
stycke
Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%):
procent
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
009_12tf_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.)

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Vanligen ungefär två år gammal.

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%)

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften, %