Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12tp -- Utlänningars avslutade arbetslöshetsperioder enligt avslutningsorsak och arbetslöshetens längd per landskap under månaden (1316), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (st.):
stycke
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
018_12tp_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Mindre än 1 vecka , 1-2 veckor ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Sysselsatt , Förmedlad till arbete på allm. arbetsm. ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (st.)

Arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar under månaden. En person kan ha flera perioder under en period.