Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ts -- Arbetslöshetens flöde över en viss längd i relation till arbetslöshetsperioder som börjat tidigare än respektive månad (1355), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Arbetslöshetsperioder började (st.):
stycke
Arbetslöshetsperioder som börjat 1 mån. tidigare (st.):
stycke
Överskrider 1 mån.arbetslöshet (st.):
stycke
Inflöde till över 1 mån. arbetslöshet (%):
procent
Arbetslöshetsperioder som börjat 3 mån. tidigare (st.):
stycke
Överskrider 3 mån. arbetslöshet (st.):
stycke
Inflöde till över 3 mån. arbetslöshet (%):
procent
Arbetslöshetsperioder som börjat 6 mån. tidigare (st.):
stycke
Överskrider 6 mån. arbetslöshet (st.):
stycke
Inflöde till över 6 mån. arbetslöshet (%):
procent
Arbetslöshetsperioder som börjat 12 mån. tidigare (st.):
stycke
Överskrider 12 mån. arbetslöshet (st.):
stycke
Inflöde till över 12 mån. arbetslöshet (%):
procent
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
020_12ts_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetslöshetsperioder började (st.) , Arbetslöshetsperioder som börjat 1 mån. tidigare (st.) , Överskrider 1 mån.arbetslöshet (st.) ,

Valda 1 Totalt 13

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetslöshetsperioder började (st.)

Arbetslöshetsperioder började under månaden. En person kan ha flera perioder under en period.

Arbetslöshetsperioder som börjat 1 mån. tidigare (st.)

Antal arbetslöshetsperioder som börjat en månad före statistikperioden

Överskrider 1 mån.arbetslöshet (st.)

Överskrider en månads arbetslöshet under statistikperioden

Inflöde till över 1 mån. arbetslöshet (%)

Andel som under statistikperioden överskred en månads arbetslöshet av de arbetslöshetsperioder som började en månad tidigare, %

Arbetslöshetsperioder som börjat 3 mån. tidigare (st.)

Antal arbetslöshetsperioder som började tre månader före statistikperioden

Överskrider 3 mån. arbetslöshet (st.)

Överskrider tre månaders arbetslöshet under statistikperioden

Inflöde till över 3 mån. arbetslöshet (%)

Andel som under statistikperioden överskred tre månaders arbetslöshet, av de arbetslöshetsperioder som började tre månader tidigare, %

Arbetslöshetsperioder som börjat 6 mån. tidigare (st.)

Antal arbetslöshetsperioder som började sex månader före statistikperioden

Överskrider 6 mån. arbetslöshet (st.)

Överskrider sex månaders arbetslöshet under statistikperioden

Inflöde till över 6 mån. arbetslöshet (%)

Andel som under statistikperioden överskred sex månaders arbetslöshet, av de arbetslöshetsperioder som började sex månader tidigare, %

Arbetslöshetsperioder som börjat 12 mån. tidigare (st.)

Antal arbetslöshetsperioder som började tolv månader före statistikperioden

Överskrider 12 mån. arbetslöshet (st.)

Överskrider tolv månaders arbetslöshet under statistikperioden

Inflöde till över 12 mån. arbetslöshet (%)

Andel som under statistikperioden överskred tolv månaders arbetslöshet, av de arbetslöshetsperioder som började tolv månader tidigare, %