Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12tw -- Lediga jobb i slutet av månaden enligt bransch per landskap (2206), 2006M01-2022M12

Välj variabler

Ja
2023-01-27
Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.):
stycke
Genomsn. tid under vilken jobb var lediga på beräkningsdagen (dagar):
dagar
2023-02-21
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
024_12tw_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 113

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Staten , Kommun ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Under 11 dygn , 11 dygn-1 månad ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 204

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.)

Lediga jobb på arbets- och näringsbyråerna på beräkningsdagen i månaden

Genomsn. tid under vilken jobb var lediga på beräkningsdagen (dagar)

Genomsnittlig tid under vilken jobb som fortfarande var lediga på beräkningsdagen hade varit lediga, i dagar