Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12u2 -- Arbetskraftsutbildning per landskap i slutet av och under månaden (3310), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden (st.):
stycke
Påbörjade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.):
stycke
Avslutade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.):
stycke
Avslutade arbetskraftsutbildningar i genomsnitt (dagar):
dagar
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
029_12u2_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer , 12 Administrativa och kommersiella chefer ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning under månaden

Påbörjade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.)

Påbörjat arbetskraftsutbildning under månaden

Avslutade arbetskraftsutbildningar under månaden (st.)

Avslutat arbetskraftsutbildning under månaden

Avslutade arbetskraftsutbildningar i genomsnitt (dagar)

Utbildningsdagar för dem som avslutat arbetskraftsutbildning, i genomsnitt