Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13gg -- Sysselsatta, löntagare och företagare i åldern 15-74 år, månadsuppgifter, 2009M01-2022M12

Välj variabler

Ja
2023-01-27
Sysselsatta, 1000 personer:
tusen personer
Löntagare, 1000 personer:
tusen personer
Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer:
tusen personer
2023-02-21
2022-05-02
Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning
001_13gg_2022m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 168

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000