Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13wp -- Utländska dotterbolag efter land, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13750 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Land: Totalt, Nederländerna, Australien, Belgien, ..., Övriga eller okänd (44)
  3. Uppgifter: Personal, Omsättning (miljoner euro), Antalet bolag, (3)


 2. 13wr -- Utländska dotterbolag i Finland efter näringsgren, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13697 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Näringsgren: Totalt, C Tillverkning (10-33), D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35), F Byggverksamhet (41-43), ..., Övriga näringssgrenar (12)
  3. Uppgifter: Personal, Omsättning (miljoner euro), Antalet bolag, (3)


 3. 13ws -- Utländska dotterbolag i Finland, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13549 Ändrad senast: 20230303 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Uppgifter: Personal, Omsättning (miljoner euro), Antalet bolag, Andel av omsättning (procent av alla företag i Finland), Andel av anställda (procent av alla företag i Finland) (5)