Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12it -- Utrikes sjötransporter efterham och varuslag, 1970-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-07
Ton:
Ton
På Finska Fartyg %:
Procent
Ton, förändring i %:
Procent
2024-03-07
2020-03-03
Statistikcentralen, utrikes sjöfart
001_12it_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Dalsbruk , Eckerö ,

Valda 0 Totalt 53

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Råvirke , Sågat virke ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 54

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000