Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12j4 -- Passagerartrafik mellan Finland och utlandet efter hamn och land, 1970-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-07
Antal:
Antal
Antal, förändring i %:
Procent
2024-03-07
2020-03-03
Statistikcentralen, utrikes sjöfart
001_12j4_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Eckerö , Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Belgien , Tyskland ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 54

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000