Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12j5 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, månadsvis, 2019M01-2023M12

Välj variabler

Ja
2024-02-07
Tonsjömil:
tonnimeripeninkulma
Tonkilometers:
Tonkilometer
På Finska Fartyg %:
Procent
2024-03-07
2020-03-03
Statistikcentralen, utrikes sjöfart
001_12j5_2023m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valda 1 Totalt 60

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000